EXTENDED RANGE INSTRUCTOR (XR ITC) GAS BLENDER

SZKOLENIA INSTRUKTORSKIE SSI

EXTENDED RANGE INSTRUCTOR (XR ITC) GAS BLENDER


Program przygotowany dla instruktorów chcących nauczać sposobów i technik mieszania gazów nurkowych typu Nitrox i Trimix.

Program Gas Blender Instruktor może prowadzić aktywny Extended Range Instruktor Trainer lub instruktor Trener z wyższym stopniem. Instruktor bezpośrednio nadzoruje, naocznie obserwuje i ocenia wszystkie umiejętności oraz wiedzę wymagane w ramach programu.

Po uzyskaniu licencji, SSI Extended Range Gas Blender Instruktor może:

 • Uczyć i certyfikować nurków do poziomu XR Gas Blender
 • Ukończone 18 lat.
 • Kandydat do programu XR ITC musi być instruktorem SSI lub instruktorem innej organizacji rozpoznawalnej na świecie, posiadającej certyfikat ISO, RSTC lub EN.
 • Musi posiadać aktywny status nauczycielski.
 • Musi posiadać certyfikat instruktorski na poziomie
  • Advanced Open Water Diver Instructor lub równoważnik
 • Musi posiadać uprawnienia nurka na poziomie XR Gas Blender (lub równoważnik)

Wymagania dotyczące uzyskania licencji oraz aktywnego statusu:

 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich (okres ważności 1 rok) potwierdzających brak przeciwwskazań do nurkowania i podpisanych przez uprawnionego lekarza.
 • Przedstawienie dowodu aktualnego szkolenia Pierwsza pomoc przedmedyczna i CPR.
 • Przedstawienie dowodu umiejętności podawania tlenu w sytuacjach awaryjnych. Obejmuje to znajomość uwarunkowań medycznych istotnych podczas korzystania z tlenu medycznego.
 • Przejawianie zachowań lidera oraz spełnianie wszystkich wymogów programu.
 • Zaliczenie testu z umiejętności pływackich.
 • Zdanie egzaminu końcowego z wynikiem przynajmniej 90%.
 • Przestrzeganie dorocznych procedur Renewal.
 • Posiadanie ubezpieczenia OC.
 • Współpraca z aktywnym centrum nurkowym lub resortem SSI.

Podczas kursu XR otrzymasz od nas:

 • Training Record
 • Podręcznik XR
 • Standardy szkolenia SSI
 • Materiały reklamowe SSI
 • Tabliczki do planowania nurkowań deco

 

Ze sobą musisz posiadać:

 • komputer laptop – przyda się do lepszego wykorzystania materiałów edukacyjnych.

W zależności od opcji szkolenie można przeprowadzić jako seminarium instruktorskie dla grupy kandydatów na instruktora polegające na prezentacji teorii oraz zajęć w wodach otwartych.
Czas trwania kursu około 1 dzień.

lub asystowanie podczas kursu XR blender prowadzonego przez instruktora Trenera.
Czas trwania kursu 1 dzień.

1’000 PLN – koszt szkolenia
485 PLN – materiały do kursu

POLECANE SZKOLENIA

__________

TXR INSTRUCTOR FULL CAVE DIVING (TXR IFCD)

XR INSTRUCTOR ADVANCED WRECK DIVING (XR ITC)

TECHNICAL EXTENDED RANGE INSTRUCTOR (TXR) HYPOXIC TRIMIX