Szkolenia instruktorskie SSI

DIVE GUIDE

__________

DIVE GUIDE – POZIOM NADZOROWANIA NURKÓW NAD I POD WODĄ

Program Dive Guide może prowadzić aktywny Divemaster Instruktor lub Instruktor z wyższym stopniem. Instruktor bezpośrednio nadzoruje, naocznie obserwuje i ocenia wszystkie umiejętności oraz wiedzę wymagane w ramach programu.

Po uzyskaniu licencji, przewodnik nurkowy Dive Guide może:

 • Pracować w bazach nurkowych jako przewodnik nurkowy
 • Prowadzić wycieczki podwodne dla licencjonowanych nurków.
 • Nauczać nurkowania w ABC po zaliczeniu odpowiedniego modułu instruktorskiego – Snorkeling Instructor
 • Wydawać licencję Snorkel Diver.
 • Nauczać programu React Right po zaliczeniu odpowiedniego modułu instruktorskiego React Right Instruktor
 • Uczestniczyć w kursie SSI Dive Control Specialist po ukończeniu programu specjalności Science of Diving.
 • W chwili gdy kursant posiada uprawnienia DiveGuide i Science of Diving system automatycznie nadaje mu uprawnienia Divemaster !

Dive Guide nie może:

 • Prowadzić szkoleń SSI dla nielicencjonowanych nurków, jak również nauczać i asystować podczas tego typu szkoleń.
 • Ukończone 18 lat.
 • Posiadać osobisty wysokiej jakości kompletny sprzęt nurkowy
 • Ukończony kurs Advanced Adventurer (lub wyższy) lub posiadać równorzędną licencję uznanej agencji,
 • Zalogowane przynajmniej 40 nurkowań w wodach otwartych o łącznym czasie przynajmniej 25 godzin.
 • Mieć ukończone kursy następujących specjalności lub udokumentować doświadczenie, np. okazując minimum 5 nurkowań specjalistycznych w zakresie:
  – Navigation (nawigacja),
  – Night/Limited Visibility Diving (nurkowanie nocne/ z ograniczoną widzialnością)
  – Deep Diving (nurkowanie głębokie)
  – Search and Recovery (wydobyciei poszukiwanie).
  Dokument może być podpisany i opieczętowany przez aktywnego Instruktora SSI.
 • Posiadać licencję Diver Stress and Rescue lub równorzędną

Wymagania dotyczące uzyskania licencji oraz aktywnego statusu:

 • Zalogowane przynajmniej 50 nurkowań w wodach otwartych o łącznym czasie przynajmniej 32 godzin.
 • Przejawianie zachowań lidera oraz spełnianie wszystkich wymogów programu.
 • Zaliczenie testu z umiejętności pływackich i nurkowych.
 • Zdanie egzaminu praktycznego
 • Zdanie egzaminu końcowego z wynikiem minimum 90%.
 • Przestrzeganie dorocznych procedur Renewal
 • Posiadanie ubezpieczenia OC dla profesjonalistów
 • Współpraca z aktywnym Centrum Nurkowym SSI lub Resortem SSI.

Wszystkie szkolenia poziomu rekreacyjnego wymagają od uczestników posiadania osobistego sprzętu wysokiej jakości. Poniżej znajdziesz jego specyfikację, typu:

 • Jacket (może być z integrowanym pasem balastowym) – NIE skrzydło z zestawem dwubutlowym. Jacket ułatwi Ci demonstrację wielu ćwiczeń podwodnych podczas trwania kursu.
 • Automat skonfigurowany z octopusem przypiętym po lewej stronie jacketu ze standardowymi długościami przewodów. Mogą być dwa automaty we wspomnianej wyżej konfiguracji.
 • Pojedyncza butla nurkowa (sugerujemy butlę 12 lub 15L)
 • balast (jeśli używasz zintegrowanego systemu balastowego proszę o zabranie z nim również niezależnego pasa balastowego)
 • Skafander cienki na basen
 • Skafander mokry dwuczęściowy lub suchy skafander na zajęcia w wodach otwartych
 • Maska fajka i płetwy
 • Komputer, kompas
 • Latarka nurkowa
 • Przyrząd do cięcia pod wodą
 • Tabliczka do pisania pod wodą
 • Bojka sygnalizacyjna
 • Czepek, klapki, ręcznik na basen

Podczas kursu Dive Guide otrzymasz od nas:

 • Dostęp do materiałów DiveGuide
  w formie digital na Laptopa, Smatrphone lub Tablet.

Ze sobą musisz posiadać:

 • Tabele bezdekompresyjne SSI
 • Tabele ekwiwalent głębokości i CNS
 • Wszystkie książki SSI jakie posiadasz
 • komputer laptop – przyda się do lepszego wykorzystania materiałów edukacyjnych.

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od pory roku i miejsca prowadzenia kursu.
W okresie sezonowym wiosna/lato szkolenia teoretyczne prowadzimy w Centrum Nurkowym Tryton po czym praktyki prowadzone są na basenie na terenie trójmiasta i nad jeziorem Kłodno w Chmielnie.
Zajęcia teoretyczne składają się z dwóch/trzech sesji teoretycznych po około 3 godziny każda, dwóch zajęć na basenie i około 8-10 nurkowań w wodach otwartych.
ilość nurkowań i zajęć teoretycznych zależy od przyswajania wiedzy przez kursanta. Zazwyczaj ilość tą zwiększamy aby dać kursantom więcej satysfakcji w późniejszym posiadaniu licencji Dive Guide.

419 PLN – Materiały w wersji Digital kursu DiveGuide
900 PLN – Koszt szkolenia z zajęciami basenowymi,
wód otwartych i teoretycznych oraz napełniania butli powietrzem.
_______

1’319 PLN – razem

Cena nie zawiera:
– zakwaterowania i wyżywienia jeśli wymagane
– transportu z i na miejsce nurkowe
– certyfikat jaki kursant otrzymuje wydawany jest w wersji elektronicznej. Za wersję plastikowej karty należy dopłacić w wysokości 30 PLN

DIVE MASTER

__________

PO ZALICZENIU KURSU DIVE GUIDE I SCIENCE OF DIVING OTRZYMASZ STATUS DIVEMASTER JEDEN Z BARDZIEJ POŻĄDANYCH POZIOMÓW PROFESIONALIZMU.

Program DiveMaster może prowadzić aktywny DiveMaster Instruktor lub Instruktor z wyższym stopniem. Instruktor bezpośrednio nadzoruje, naocznie obserwuje i ocenia wszystkie umiejętności, oraz wiedzę wymagane w ramach programu.

Po uzyskaniu licencji, DiveMaster może:

 • Pracować w bazach nurkowych jako przewodnik nurkowy
 • Prowadzić wycieczki podwodne dla licencjonowanych nurków.
 • Nauczać nurkowania w ABC po zaliczeniu odpowiedniego modułu instruktorskiego – Snorkeling Instructor
 • Wydawać licencję Snorkel Diver.
 • Uczestniczyć w kursie SSI Dive Control Specialist.
 • Korzystać z systemu ODiN

DiveMaster nie może:                                               

 • Prowadzić szkoleń SSI dla nielicencjonowanych nurków, jak również nauczać  podczas tego typu szkoleń.

Takie jak dla programu DiveGuide i specjalizacji Science of Diving.
Szkolenie DiveMaster to połączenie kursu DiveGuide i Science of Diving.
Science of Diving to zajęcia teoretyczne składające się z wykładów dotyczących teorii nurkowania.

Wszystkie szkolenia poziomu rekreacyjnego wymagają od uczestników posiadania osobistego sprzętu wysokiej jakości.
Poniżej znajdziesz jego specyfikację, typu:

 • Jacket (może być z integrowanym pasem balastowym) – NIE skrzydło z zestawem dwu butlowym. Jacket ułatwi Ci demonstrację wielu ćwiczeń podwodnych podczas trwania kursu.
 • Automat skonfigurowany z octopusem przypiętym po lewej stronie jacketu ze standardowymi długościami przewodów. Mogą być dwa automaty we wspomnianej wyżej konfiguracji.
 • Pojedyncza butla nurkowa (sugerujemy butlę 12 lub 15L)
 • balast (jeśli używasz zintegrowanego systemu balastowego proszę o zabranie z nim również niezależnego pasa balastowego)
 • Skafander cienki na basen
 • Skafander mokry dwuczęściowy lub suchy skafander na zajęcia w wodach otwartych
 • Maska fajka i płetwy
 • Komputer, kompas
 • Latarka nurkowa
 • Przyrząd do cięcia pod wodą
 • Tabliczka do pisania pod wodą
 • Bojka sygnalizacyjna
 • Czepek, klapki, ręcznik na basen

Podczas kursu DiveMaster otrzymasz od nas:

 • Materiały kursu DiveGuide w wersji elektronicznej
 • Materiały kursu Snorkeling w wersji elektronicznej
 • Log book Professional
 • Training Record
 • Podręcznik Science of Diving w wersji elektronicznej
 • Materiały szkoleniowe na DVD

Ze sobą musisz posiadać:

 • Tabele bezdekompresyjne SSI
 • Tabele ekwiwalent głębokości i CNS
 • Wszystkie książki SSI jakie posiadasz
 • komputer laptop – przyda się do lepszego wykorzystania materiałów edukacyjnych.

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od pory roku i miejsca prowadzenia kursu.
W okresie sezonowym wiosna/lato szkolenia teoretyczne prowadzimy w Centrum Nurkowym Tryton po czym praktyki prowadzone są na basenie na terenie trójmiasta i nad jeziorem Kłodno w Chmielnie.
Zajęcia teoretyczne składają się z czterech sesji teoretycznych po około 3 godziny każda, dwóch zajęć na basenie i około 8-10 nurkowań w wodach otwartych.
ilość nurkowań i zajęć teoretycznych zależy od przyswajania wiedzy przez kursanta. Zazwyczaj ilość tą zwiększamy, aby dać kursantom więcej satysfakcji w późniejszym posiadaniu licencji Dive Guide.

368 PLN – Opłata rejestracyjna jednorazowa
(jednorazowa przy pierwszej rejestracji do działu profesjonalisty)
212 PLN – Materiały w wersji Digital kursu Science of Diving
419 PLN – Materiały w wersji Digital kursu DiveGuide
115 PLN – Professional Basic Package
1’500 PLN – Koszt szkolenia z zajęciami basenowymi,
wód otwartych i teoretycznych oraz napełniania butli powietrzem.
_______

2’614 PLN – razem netto

Cena nie zawiera:
– zakwaterowania i wyżywienia jeśli wymagane
– transportu z i na miejsce nurkowe
– certyfikat jaki kursant otrzymuje wydawany jest w wersji elektronicznej. Za wersję plastikowej karty należy dopłacić w wysokości 30 PLN
Lub w przypadku posiadania stopnia Dive Guide kosztem jest zakup i uczestnictwo w programie Science of Diving.

OPEN WATER INSTRUCTOR

__________

SSI OPEN WATER INSTRUCTOR CERTYFIKUJE NOWYCH NURKÓW OWD, POZIOM OD KTÓREGO ROZPOCZYNA SIĘ TWOJA PRZYGODA NAUCZANIA

Program ITC  może prowadzić aktywny Instruktor Trainer, Egzamin końcowy IE prowadzony jest przez specjalnie oddelegowanego Instructor Certifier.

Po uzyskaniu licencji, Open Water Instructor może:

 • prowadzić szkolenia Snorkeling
 • prowadzić Try Scuba & Try Scuba Diving
 • prowadzić kurs Indoor Diver
 • prowadzić kurs Scuba Diver
 • prowadzić kurs Open Water Diver
 • prowadzić kurs Scuba Skills Update
 • prowadzić kurs Advanced Adventurer
 • prowadzić kurs Diver Stress & Rescue
 • prowadzić kurs Enriched Air Nitrox Diver
 • prowadzić kurs Perfect Buoyancy
 • prowadzić kurs Dive Guide
 • uczestniczyć w szkoleniach SPECIALTY INSTRUCTOR i zdobywać uprawnienia do prowadzenia dodatkowych szkoleń specjalistycznych
 • nadawać uprawnienia Century Diver, Silver 300 Diver, Gold 500 Diver i Platinum 1000 Diver
 • prowadzić program SSI Referral
 • prowadzić program Experienced Diver Tests
 • Korzystać z systemu ODiN i ściągać wszystkie dokumenty do poziomu swojego wyszkolenia
 • Ukończone 18 lat.
 • Posiadanie kompletnego zestawu profesjonalnego sprzętu wysokiej jakości.
 • Posiadać uprawnienia P3, DiveMaster lub jego równoważnik.
 • Zalogowane przynajmniej 75 nurkowań w wodach otwartych o łącznym czasie przynajmniej 50 godzin.

Wymagania dotyczące uzyskania licencji oraz aktywnego statusu:

 • Zalogowane przynajmniej 100 nurkowań w wodach otwartych o łącznym czasie 65 godzin.
 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich (okres ważności 1 rok) potwierdzających brak przeciwwskazań do nurkowania i podpisanych przez uprawnionego lekarza.
 • Przedstawienie dowodu aktualnego szkolenia Pierwsza pomoc przedmedyczna i CPR.
 • Przedstawienie dowodu umiejętności podawania tlenu w sytuacjach awaryjnych. Obejmuje to znajomość uwarunkowań medycznych istotnych podczas korzystania z tlenu medycznego oraz umiejętność stosowania zestawu tlenowego.
 • Przejawianie zachowań lidera oraz spełnianie wszystkich wymogów programu.
 • Zaliczenie testu z umiejętności pływackich.
 • Zaliczenie prezentacji wykładów kursu OWD
 • Zaliczenie prezentacji ćwiczeń na basenie i wodach otwartych
  (zapoznaj się z prawidłowymi technikami prezentacji ćwiczeń, KLIKNIJ…)
 • Zdanie wszystkich egzaminów cząstkowych z wynikiem przynajmniej 90%.
 • Zaliczenie egzaminu IE
 • Przestrzeganie dorocznych procedur Renewal.
 • Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
 • Współpraca z aktywnym centrum nurkowym lub resortem SSI.

Wszystkie szkolenia poziomu rekreacyjnego wymagają od ich uczestników posiadania osobistego sprzętu wysokiej jakości.
Poniżej znajdziesz jego specyfikację, typu:

 • Jacket (może być z integrowanym pasem balastowym) – NIE skrzydło z zestawem dwu butlowym. Jacket ułatwi ci demonstrację wielu ćwiczeń podwodnych podczas trwania kursu.
 • Automat skonfigurowany z octopusem przypiętym po lewej stronie jacketu ze standardowymi długościami przewodów. Mogą być dwa automaty we wspomnianej wyżej konfiguracji.
 • Pojedyncza butla nurkowa (sugerujemy butlę 12 lub 15L)
 • balast (jeśli używasz zintegrowanego systemu balastowego proszę o zabranie z nim również niezależnego pasa balastowego)
 • Skafander cienki na basen
 • Skafander mokry dwu częściowy lub suchy skafander na zajęcia w wodach otwartych
 • Maska fajka i płetwy
 • Komputer, kompas
 • Latarka nurkowa
 • Przyrząd do cięcia pod wodą
 • Tabliczka do pisania pod wodą
 • Bojka sygnalizacyjna
 • Czepek, klapki, ręcznik na basen

Podczas kursu OWI i IE otrzymasz od nas:

 • Training Record
 • Podręcznik instruktorski OWD
 • Podręcznik instruktorski Stress&Rescue
 • Podręcznik instruktorski Nitrox Diver
 • Podręcznik instruktorski Perfect Buoyancy
 • Podręcznik Scuba Skills Update
 • Podręcznik Try Scuba
 • Standardy szkolenia SSI
 • Materiały reklamowe SSI
 • Tabliczki do prowadzenia kursu OWD i Stress&Rescue

Komplet zapakowany w kordurowy skoroszyt

Ze sobą musisz posiadać:

 • Tabele bezdekompresyjne SSI
 • Tabele ekwiwalent głębokości i CNS
 • Tabliczki Dive Guide i DiveCON
 • Wszystkie książki SSI jakie posiadasz
 • komputer laptop – przyda się do lepszego wykorzystania materiałów edukacyjnych.

Plan kursu OWI dla kandydatów z uprawnieniami P3, DiveMaster lub innej niż SSI organizacji.
Kurs OWI trwa około 12 pełnych dni od rana od późnych godzin wieczornych. Kurs prowadzony jest nad jeziorem Kłodno w ośrodku wypoczynkowym Krefta. Na zajęcia basenowe będziemy jeździć do pobliskich Kartuz około 10 min drogi autem.
Więcej o Ośrodku Wypoczynkowym Krefta można znaleźć na www.krefta.pl
Dla zorganizowanej grupy instruktorów istnieje możliwość prowadzenia kursu w dowolnym miejscu na terenie Polski lub zagranicy.

Plan kursu dla kandydatów z uprawnieniami Dive Control Specialist SSI.
Kurs OWI trwa około 8 pełnych dni od rana od późnych godzin wieczornych lub w opcji weekendowej (3-4 weekendy).
Kurs prowadzony jest nad jeziorem Kłodno w ośrodku wypoczynkowym Krefta. Na zajęcia basenowe będziemy jeździć do pobliskich Kartuz około 10 min drogi autem.
Więcej o Ośrodku Wypoczynkowym Krefta można znaleźć na www.krefta.pl
Dla zorganizowanej grupy instruktorów istnieje możliwość prowadzenia kursu w dowolnym miejscu na terenie Polski lub zagranicy.

Opłaty dla kandydatów z uprawnieniami DiveMaster organizacji SSI.
Przy 1 euro = 4,8 PLN

1’680 PLN – Materiały kursu  AI&ITC (350 euro netto)
288 PLN – Instructor Package (60 euro netto)
2’400 PLN – egzamin IE przy 4 osobach min (500 euro netto)
5’000 PLN – Koszt szkolenia netto
_________
9’368 PLN – razem netto / 11’522 PLN brutto

Opłaty dla kandydatów z uprawnieniami P3, DiveMaster lub innej niż SSI organizacji przy 1 euro = 4,8 PLN
  384 PLN – Opłata rejestracyjna (80 euro netto)
120 PLN – SSI Professional Basic Package (25 euro netto)
1’680 PLN – Materiały kursu  AI&ITC (350 euro netto)
288 PLN – Instructor Package (60 euro netto)
2’400 PLN – egzamin IE przy 4 osobach min (500 euro netto)
5’000 PLN – Koszt szkolenia netto
_________
9’872 PLN – razem netto / 12’143 PLN brutto

SCHEMAT SZKOLEŃ INSTRUKTORSKICH

__________

POZNAJ SCHEMAT SZKOLENIA INSTRUKTÓW SSI

POZOSTAŁE INSTRUKTORSKIE

__________

Assistant Instructor

Kurs Assistant Instructor w skrócie AI jest zaadresowany do osób z aspiracją do nauki nurkowania. Daje spore możliwości i wiedzę pomocną w późniejszej pracy w branży nurkowej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalizacje Instruktorskie

Posiadając uprawnienia Assistant Instructor, Open Water Instructor lub wyższe stopnie, możesz podwyższać swoje uprawnienia instruktorskie o kolejne specjalizacje instruktorskie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Advanced Open Water Instructor

Advanced Open Water Diver jest poziomem doświadczenia instruktorskiego i tym samym jego wyróżnienie w organizacji SSI.

CZYTAJ WIĘCEJ

DiveMaster Instructor

Uprawnienia DiveMaster instruktor umożliwiają prowadzenie programów takich jak DiveGuide, Science of Diving oraz DiveMaster.

CZYTAJ WIĘCEJ

Assistant Instructor Trainer

AIT jest kolejnym stopniem w karierze rozwoju SSI. Głównym bonifikatą z posiadania licencji AIT jest możliwość szkolenia nurków na stopień Assistant Instructor – przyszłych asystentów!

CZYTAJ WIĘCEJ

Instructor Trainer

Jest to najwyższy stopień instruktorski jaki można uzyskać w SSI. Uprawnia do prowadzenia szkoleń ITC – części kursu OWI oraz wielu innch programów oferowanych w systemie SSI.

CZYTAJ WIĘCEJ

Master Instructor

Po wydaniu 150 certyfikatów możesz uzyskać  poziom Master Instructor, który da Ci możliwość dołączenia do grona elitarnych instruktorów SSI.

CZYTAJ WIĘCEJ