SSI CROSSOVER DO POZIOMU XR I TXR

SZKOLENIA INSTRUKTORSKIE SSI

SSI CROSSOVER DO POZIOMU XR I TXR


Kurs Crossover SSI do poziomu TXR zaadresowany jest do instruktorów z innej niż SSI organizacji nurkowej lub dla tych instruktorów SSI, którzy posiadają uprawnienia instruktorskie techniczne w innej niż SSI organizacji.

Ideą kursu CrossOver jest przybliżenie zasad działania organizacji, standardów SSI, oraz stopni certyfikacji.
CrossOver nie jest szkoleniem podobnym do tego, które przechodzą kursanci TXR. Jest to seminarium instruktorskie dla instruktorów, którzy mają odpowiednie kwalifikacje i wiedzę do prowadzenia odpowiednich poziomów TXR w organizacji SSI.

Po pozytywnym zaliczeniu szkolenia CrossOver kandydat na instruktora TXR otrzyma tytuł instruktorski SSI odpowiadający standardom ich macierzystej organizacji. W zależności od poziomu do jakiego są przepisywany zależą ich uprawnienia instruktorskie poziomu technicznego.

 • Ukończone 18 lat.
 • Kandydat do programu Crossover SSI musi być instruktorem organizacji nurkowej rozpoznawalnej na świecie, posiadającej certyfikat ISO, RSTC lub EN.
 • Musi posiadać aktywny status nauczycielski.
 • kopia wszystkich licencji instruktorskich do pionu rekreacyjnego
 • Jedno zdjęcie legitymacyjne
 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich (okres ważności 1 rok) potwierdzających brak przeciwwskazań do nurkowania i podpisanych przez uprawnionego lekarza.
 • Przedstawienie dowodu aktualnego szkolenia Pierwsza pomoc przedmedyczna i CPR.
 • Przedstawienie dowodu umiejętności podawania tlenu w sytuacjach awaryjnych. Obejmuje to znajomość uwarunkowań medycznych istotnych podczas korzystania z tlenu medycznego (okres ważności 2 lata)
 • Przejawianie zachowań lidera oraz spełnianie wszystkich wymogów programu.
 • przeprowadzić poprawną demonstrację w wodzie podstawowych ćwiczeń programu kursu OWD.
 • Zdanie egzaminu końcowego z wynikiem przynajmniej 90%.
 • Posiadanie ubezpieczenia OC.
 • Współpraca z aktywnym centrum nurkowym lub resortem SSI.

Wszystkie szkolenia poziomu TXR wymagają od ich uczestników posiadania osobistego sprzętu wysokiej jakości.
Poniżej znajdziesz jego specyfikację, typu:

 • Zestaw dwu butlowy z separatorem (proponujemy zestawy 2 x 12L)
 • trzy butle typu Stage z uprzężą (sugerujemy butle aluminiowe od 5,6 do 11L wielkości)
 • Worek typu skrzydło lub podkowa o wyporności min 60LBS przy zestawie 2 x 12L
 • Uprzęż umożliwiająca podłączenie do zestawu dwu butlowego. z min 5 D-ringami.
 • Dopasowany ołów do konfiguracji nura (sugerujemy ołów typu V lub X)
 • Dwa automaty nurkowe z czego jeden z nich posiada przewód łączący I i II st. o długości około 2m z karabinkiem przy IIst. oraz przewodem do Inflacji worka wypornościowego. Drugi automat z zestawy powinien posiadać II st. automatu zakończony gumką zakładaną na szyję oraz manometr podpinany do D-ringu lewego biodra uprzęży
 • Trzy automat do Stage z przewodem około 1m i krótkim przewodem HP do manometru.
 • Niezależną butlę zasilająca suchy skafander argonem lub powietrzem z automatem i przewodem do inflacji
 • Skafander Suchy z kieszeniami (ze względu na długie nurkowania sugerujemy montaż P-Valve)
 • Masa główna oraz zapasowa z karabinkiem umożliwiającym montaż w kieszeni suchego skafandra
 • Płetwy nurkowe (najlepiej w wersji tech, krótkie, gumowe)
 • Dwa przyrządy do pomiaru głębokości i czasu (jeden z nich powinien posiadać sekundnik)
 • Kompas
 • latarka nurkowa składająca się z palnika z uchwytem typu goodman oraz akumulatorem montowanym na prawym biodrze uprzęży.
 • latarka zapasowa
 • Przyrząd do cięcia pod wodą
 • Smycz do montażu stage
 • Tabliczka do pisania pod wodą (może być notes lub tabliczka)
 • bojka sygnalizacyjna ze szpulką

Podczas kursu Crossover otrzymasz od nas:

 • Training Record
 • Podręczniki Instruktorski do prowadzenia wszystkich szkoleń do jakich jesteś crossowany w wersji Digital
 • Podręczniki Studenta do szkoleń jakich jesteś crossowany w wersji Digital
 • Standardy szkolenia SSI

Komplet zapakowany w kordurowy skoroszyt

Ze sobą musisz posiadać:

 • komputer laptop – przyda się do lepszego wykorzystania materiałów edukacyjnych.

Szkolenia CrossOver na kandydatów do pionuTXR. Prowadzone są nad jeziorem Kłodno w Ośrodku Wczasowym Krefta w Chmielnie.
Więcej o ośrodku Krefta zajdziesz klikając tu www.krefta.pl

Czas trwania Crossover to:
– około 1-2 dni w zależności od ilości przepisywanych uprawnień technicznych

Kurs dla grup instruktorów większych niż 3 osoby może być przeprowadzony w dowolnym miejscu na terenie Polski lub zagranicy.

Powyżej podane ceny skalkulowane są na podstawie ilości dni każdego z poszczególnych kursów. Przy założeniu min 3 kursantów.
Cena zawiera koszt kursu, materiałów kursu, certyfikatów i aktywnego statusu nauczania.

550 PLN – materiały do kursu
189 PLN – zestaw Q-cards, Wet notes
1’000 – 1’500 PLN  – szkolenie (w zależności od ilości przenoszonych uprawnień)
Cena nie zawierają:
– zakwaterowania i wyżywienia
– transportu z i na miejsce nurkowe
– kosztów ładowania butli instruktora trenera i kursantów
– kosztów wypłynięcia łodzią (opcja)

W przypadku kursów prowadzonych poza Trójmiastem cena nie zawiera kosztów instruktora Trenera:
– zakwaterowania i wyżywienia
– transportu

POLECANE SZKOLENIA

__________

TECHNICAL EXTENDED RANGE INSTRUCTOR (TXR) NORMOXIC TRIMIX

TXR INSTRUCTOR TECHNICAL WRECK DIVING (TXR)

TXR INSTRUCTOR BASIC CAVE DIVING (TXR IBCD)