DIVE MASTER INSTRUCTOR (DMI)

SZKOLENIA INSTRUKTORSKIE SSI

DIVEMASTER INSTRUCTOR (DMI)


Uprawnienia DiveMaster instruktor umożliwiają prowadzenie programów takich jak DiveGuide, Science of Diving oraz DiveMaster.
Aby zostać Instruktorem Divemaster należy posiadać uprawnienia Advanced Open Water Instruktor,  zakupić odpowiednie materiały oraz zaliczyć egzamin Online w systemie ODiN z teorii programu szkolenia DiveGuide i Science of Diving.
Po zaliczonym egzaminie kandydat automatycznie uzyskuje tytuł DiveMaster Instruktor.

Po uzyskaniu licencji, DiveMaster  Instruktor może:

  • Prowadzić program DiveGuide
  • Prowadzić program Science of Diving
  • Prowadzić program DiveMaster
  • Posiadanie uprawnień na poziomie Advanced Open Water Instruktor
  • Zakup materiałów do HomeStudy DiveMaster Instruktor
  • Zaliczenie egzaminu On-Line w systemie ODiN

260 PLN – Materiały do poziomu DiveMaster Instrukor wersja Home Study

POLECANE SZKOLENIA

__________

DIVE CONTROL SPECIALIST

ADVANCED OPEN WATER INSTRUCTOR

INSTRUCTOR TRAINER