INSTRUCTOR TRAINER (IT)

SZKOLENIA INSTRUKTORSKIE SSI

INSTRUCTOR TRAINER (IT)


Jest to najwyższy stopień instruktorski jaki można uzyskać w SSI. Uprawnia do prowadzenia szkoleń ITC – części kursu OWI oraz wielu innch programów oferowanych w systemie SSI.
O terminy, koszty pytaj centrale SSI

Aktywny Instruktor Trener może nauczać, nadzorować oraz wydawać licencje w ramach wszystkich programów wyszczególnionych poniżej:

 • Instructor Training
 • Specialty Instructor w ramach specjalizacji, w których posiada uprawnienia
 • Assisntant Instructor Trainer
 • Instructor Upgrade (crossover)
 • Może obserwować proces Instructor Evaluation
 • Może prowadzić wyłącznie szkolenia SSI na wszystkich poziomach – poza szkoleniami, których SSI nie oferuje
 • Ukończone przynajmniej 21 lat.
 • Posiadanie kompletnego zestawu profesjonalnego sprzętu wysokiej jakości.
 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich (okres ważności 1 rok) potwierdzających brak przeciwwskazań do nurkowania i podpisanych przez uprawnionego lekarza.
 • Posiadanie aktywnej licencji na poziomie Master Instructor lub równorzędnej.
 • Brak postępowania w sprawie naruszenia zasad etycznych lub standardów SSI bądź jakiejkolwiek innej organizacji szkoleniowej i brak udowodnionych wykroczeń tego typu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • Przedłożenie do akceptacji SSI aplikacji na piśmie.

Wymagania dotyczące uzyskania licencji oraz aktywnego statusu:

 • Przedstawienie dowodu aktualnego szkolenia Pierwsza pomoc przedmedyczna i CPR.
 • Przedstawienie dowodu umiejętności podawania tlenu w sytuacjach awaryjnych. Obejmuje to znajomość uwarunkowań medycznych istotnych podczas korzystania z tlenu medycznego oraz umiejętność stosowania zestawu tlenowego.
 • Przejawianie zachowań lidera oraz spełnianie wszystkich wymogów programu.
 • Zaliczenie testu z umiejętności pływackich.
 • Zdanie egzaminu końcowego z wynikiem przynajmniej 90%.
 • Stosowanie filozofii SSI oraz kompetentne stosowanie Modelu Biznesowego SSI.
 • Przestrzeganie dorocznych procedur Renewal.
 • Posiadanie ubezpieczenia OC
 • Współpraca z aktywnym centrum nurkowym lub resortem SSI.

Wymagania dotyczące utrzymania licencji:

 • Prowadzić lub współprowadzić jeden cały kurs Instructor Training Course (ITC) co 24 miesiące.
 • Instruktor Trener odpowiedzialny będzie za jakość nauczania. Jeżeli duża liczba jego kursantów nie zaliczy programu Instructor Evaluation (IE) z powodu niewłaściwego nauczania Instruktora Trenera, Instruktor Trener może zostać zmuszony do ponownego uczestniczenia w następnym seminarium Instructor Trainer Seminar (ITS) lub jego uprawnienia mogą zostać cofnięte do poziomu
 • Dive Control Specialist Instructor.

POLECANE SZKOLENIA

__________

OPEN WATER INSTRUCTOR

DIVEMASTER INSTRUCTOR

DIVE CONTROL SPECIALIST INSTRUCTOR