DIVEMASTER INSTRUKTOR

W systemie certyfikacji SSI pojawił się nowy stopień DiveMaster Instruktor. Zmiana została podyktowana wymogiem kompatybilności w stosunku do innych organizacji szkolących. Stopień DiveMaster Instruktor upoważnia do prowadzenia programów takich jak Dive Guide, Science of Diving oraz DiveMaster.

Po zmianach system SSI jest najbardziej przyjaznym programem szkoleniowym na rynku.
Więcej o poziomie DiveMaster Instruktor znajdziesz w dziale szkoleń instruktorskich klikając tu…